Tv-online.fm Darmowa telewizja online.
Kanały telewizyjne Kontakt

INFORMACJE O PLIKACH COOKIESDYREKTYWA UNIJNA:
Od 22 marca 2013 roku obowiązuje ustawa z dnia 16 listopada 2012 roku o zmianie ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, a w niej nowe przepisy dotyczące plików cookie na stronach internetowych.

"Art. 173. 1. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że:
1) abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o:
a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi;
2) abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę;
3) przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
2. Abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.
3. Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji, o której mowa w ust. 1, jest konieczne do:
1) wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej;
2) dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub użytkownika końcowego (…)."

Pełną wersję ustawy można zobaczyć na stronie: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1445


PLIKI COOKIES:

Pliki cookies wykorzystywane przez strony internetowe zapisują się na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne). Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne, gdyż dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia i dzięki nim możesz się zalogować do swojej poczty. Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w celach handlowych np. jeżeli często wchodzisz na strony o książkach, będziesz widział więcej reklam księgarni, bądź też w celach statystycznych np. właściciele witryn widzą ilu użytkowników ich odwiedza i co najchętniej przeglądają.


WYŁĄCZENIE PLIKÓW COOKIES:

Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.
1 Blokowanie plików cookies w przeglądarce Google Chrome.
2 Blokowanie plików cookies w przeglądarce Mozilla Firefox.
3 Blokowanie plików cookies w przeglądarce Internet Explorer.
4 Blokowanie plików cookies w przeglądarce Opera.
5 Blokowanie plików cookies w przeglądarce Safari.
6. W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.


PRZYPISY:
ePrivacy Directive UE
podstawa-prawna
polityka-cookies
Google cookies
Google information cookies
Copyright © Tv-online.fm 2016.
Informacje o plikach cookies.